Tarih boyunca insanoğlu
tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği,
dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla
kullanımı artan doğal taşlar günümüzde
iç mekanlara da girmiş bulunmaktadır.
Doğal taş sektörü, son dönemde
yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan;
hem ülkemiz hem de dünya ticareti için
önem arz eden sektörler arasındadır.